Innustajad (Inspiration)

 •  Norbert Wiener (D)
  Invented the field of cybernetics, inspiring a generation of scientists to think of computer technology as a means to extend human capabilities

  Tema uurimused müra, elektroonika, elektrilise kommunikatsiooni ja juhtimissüsteemide alal olid teedrajavad. Tuntud küberneetika rajajana, tagasiside mõiste toojana inseneriteadusesse, kontrolli süsteemidesse, arvutiteadusesse, bioloogiasse, filosoofiasse ja ühiskonnateadustesse.
   
 • Claude Shannon (D)

  Was an American mathematician, electrical engineer, and cryptographer known as "the father of information theory

  Oli ameerika matemaatik, elektroonik ja kodeerija, keda tuntakse kui informatsiooniteooria isa.

  Shannon’s Information Theory