Toom Pungas

4. juuni 1937 – 26. jaanuar 2011

Toom oli üks optimismi ja elurõõmu kehastus, kui lühidalt kokku võtta. Polnud probleemi, millele ta lahendust ei näinud ja nägi ka võimalust  vormistada see leiutisena.  Selliseid  optimistlikke inimesi  sünnib 1 saja tuhande kohta.

Toom ise ütles, et  oskus ja tahtmine tegutseda sai alguse lapsepõlvest, kus ta isatalus pidi karjapoiss olema. Lehmad kippusid ikka  piiridest välja  metsa all  minema ja siis ta langetas  parajaid puid, et ei peaks neid ükshaaval taga ajama. Toomi sõnade järgi oli see talulapse elu ja vajadus ise hakkama saada kõige arendavam tema elus, kust tuli see tegutsemise ja tahtmise võime tulevikuks.


Toomi eriline  võime oli suhtuda probleemidesse  üleselt ja humoorikalt. See tekitas  vastaseid ja nendega pidi ta siis oskuslikult oma aega viitma. Tüüpiliselt jäid need vastased talle  intellektuaalse võime poolest tublisti alla.  Toom oli üks esimesi, kes juba noorena alustas lektorina küberneetiliste masinate  vallas.


Leiutamine oli NL-s raske valdkond ja Toom, olles RET tootmiskoondise vastava „postkasti“ leiutajate büroo esijõud, tegi neid leiutisi  nagu konveieril, saades sel alal kuulsaks üle NL-i ning puutus seetõttu kokku  valdkonna juhtivate isikutega. sellest on ta ka ise kirjutanud juuresolevatel linkidel võite sellest lugeda.

kui EV tekkis ja RET laiali tassiti otseses mõttes ei visanud ta püssi põõsasse, vaid asus oma kodutalu vallas tegutsema.

nn.VIRU ramm oli see teema, mis ühendas  põlevkivi tuhka ja sealäga. lisaks tegi ta ühe esimese eurorahadega arendusprojekti ja sattus sellega kokku probleemidega, mis kaasnevad suure rahaga ja selle ümber tekkivate jagajatega. neid probleeme oskas ta alati humoorikalt kirjeldada oli seal vastas siis strandberg „leiutaja“ või keegi väiksema kaliibri „tähtis ametnik“.
 

Toom tõi uudset suhtumist ka Polli teadlasperre ja tema mälestuseks kasvavad seal hübriidlehised, mille kasvatamist ta propageeris. Koos püüdsime ka Polli mõisa päästa, mis kahjuks  ebaõnnestus. Toom korraldas Tohusoo mõisa külastuse, kust Polli rahvas optimismi ammutas, samuti esines ta ettekannetega Polli rahvale, millest video vahendusel......ise osa saate, et näha reaalse Toomi optimistlikku  olekut.


Skype poiste teemadel ja noorte arvutihariduse teemadel oli ta hea mõttekaaslane, tuues esile just oma nooruse   karjapoisi põlve. Elurõõm ja optimism tuleb lapsepõlvest. Toom jõudis anda  oma optimismi ka meie perele, esmajoones Reinule ja Mardile.


Minul aitas Toom leiutisi vormistada ja oli hea nõuandja ka mitmes elulises ettevõtmises kooperatiiv VIKO aegadel.


Loodan siia  koondada veel tema kaasvõtlejate mälestusi, minu jaoks oli Toomi lahkumine suur küsimärk  taevastele jõududele: miks ta ära võtsite kui meil kõigil oli teda väga vaja?

 

Jüri, kaasvõitleja

8.02.2021