Jaak Pihlau

Wikipedia: Link
(20. detsember 1937 Tallinn – 31. Detsember 2014)

„Anna Pihlaud, kas Pihlau on Sinu käes?“
Sellist kõnet oli Kaera22 meeskonna keskel ENTEL arvuti tegemiste juures tihti.
Põhjus oli ainuke avalikult kättesaadav raamat:


Digitaalelektroonika käsiraamat
Integraalsed loogikaelemendid, 220-leheküljeline tavaformaadis ja pehmes köites raamat (Valgus 1985).
Käsiraamatus antakse ülevaade peamistest integraalsetest transistor-transistor-, emittersidestus- ja KMOP-loogikaelementidest ja vaadeldakse nende praktilise kasutamisega seotud küsimusi. Lähemalt on käsitletud loogika põhielemente, trigereid, viitlülitusi, ootemultivibraatoreid, impulsigeneraatoreid, loendureid, koodreid, dekoodreid, multipleksoreid, aritmeetikaelemente ja nihkeregistreid. Lisas toodud koondtabelites on esitatud põhiandmed kõigi peamiste NSV Liidus toodetavate integraalsete loogikaelementide kohta.

Käsiraamat on mõeldud praktiliseks kasutamiseks elektroonika- ja arvutustehnika spetsialistidele, samuti üliõpilastele ja raadioamatööridele.
NL-s oli info  puudumine tõsine takistus väljatöötajatele.  Meil õnnestus küll hankida ka DSP( dlja sluzebnovo polzovanija)  2 kataloogi, aga  ka see info oli poolik.


Seetõttu oli meil praktiline töövahed veel lisaks üle NL piiri toimetatud Intel käsiraamatud ja nende koopiad., millisteta poleks mingit ENTEL arvutit sündinud.  Olime ju tegemas ka Intel 8086  mikroprotsessori baasil  IBM PC XT klooni koostöös ühe Leningradi meeskonnaga, kes aga mingil hetkel kõik peale 1 mehe Israeli ära sõitsid, sest olid rahvuselt juudid ja neil võimaldati NL-st lahkuda.
JP oli ka tõsine ajaloo uurija ja tänu temale sain  arhiivist  infot oma  lähisugulaste kohta, ta aitas selle info leida.


Tutvusin aga Jaaguga tänu Toom Pungasele, nad töötasid  nn.Estonia pst postkastis ja olid head  kolleegid ja sõbrad.

Jaagu  sulest on aga palju vajalikku ilmunud, vaata Google abil.

Teine eestikeelne vajalik raamat oli Lembit Abo
(https://et.wikipedia.org/wiki/Lembit_Abo)
Raadioseadmete üksikosad
Seega oli ka tema meie meeskonna  nähtamatu liige.
Lembit Abo (sündinud 15. aprillil 1930 Virumaal) on eesti toimetaja ja käsiraamatute autor.
Ta on lõpetanud Väike-Maarja Keskkooli 1949. aastal ja Tallinna Polütehnilise Instituudi 1954. aastal elektriinsenerina.

Võib öelda, et eestikeelne  erialane kirjandus püsiski selliste meeste entusiastide najal nagu Jaak ja Lembit.