Nalja abil LOLLUSE vastu~

Petturite "nalja" abil LOLLUSE ehk progemisoskuse puudumise vastu

Skype autorid JPA andsid meile uuel tasemel omavahelise suhtluse vahendi.  Nende väga head võimed  said alguse  õiges vanuses omandatud progemisoskusest.  Kõik teame, et õiges vanuses tuleb lugema ja arvutama õppida.  Tänase päeva lugemis ja arvutamisoskus on ühtlasi progemise oskus.  Kahjuks on  maailm vanas kinni , elatakse veel 19 ja 20-das sajandis oma arusaamadega.  Püüame sellest tardunud olekust välja pääseda. Selleks peame üheskoos  tegutsema.

 

 

 Hiljuti langes üks tuttav püramiidskeemi ohvriks.

Püramiidskeem on petuskeem, mis põhineb sellel, et inimesed ei taju, et kohe saavad inimesed maailmas otsa ja skeem põhimõtteliselt ei ei saa rohkem toimida - kui kõik ausalt tegutsevad.

Tegu on ülemaailmselt tegutseva petturite seltskonnaga, kes eimillestki midagit teevad - väidetravalt saad soodsalt reisida..ajal kui reisifirmad ise parimate pakkumistega konkureerivad.

Tuli koheselt maksta 200 eur ja edasi iga kuu 50 ning värvata vähemalt 4 uut ohvrit.

1-4

4-16

16-64

64-256

256-1024

1024-4096

4096-16384

16384-65536

65536-262144

262144-1048576

1048576-4194304

4194304-16777216

16777216-67108864

67108864-268435456

268435456-1073741824-4 294 967 296 = X   ja inimesed said otsa ja reisifirmal peaks olema arvel X korda 200 EUR ,  ehk  858 883 459 200 EUR ausa mängu korral ( viimane Skype ostuhind oli 100 korda väiksem!)

10-s tase on inimesed Eestis otsas

16-s  tase on inimesed maailmas otsas

see ongi püramiidskeem

Kas sellest petuskeemist võiks ka kasu olla?

Tavaliselt "targad", täpsemalt sulid ja petised püüavad selle abil LOLLE.

Kui aga eesmärgiks on LOLLIDELE vajalik ja kasulik asi edasi anda, siis oleks skeemi kasutamine õigustatud. Antud juhul on meie eesmärk, et võimalikult paljud noored omandaks küberneetilise ratsutamise võime ehk progemise oskuse, mille abil inimkonna võimekus suureneks ning meie haridus täituks ka 21.sajandis vajaliku sisuga.

Seega: kui igaüks räägib oma tuttavatele, et tegu hea asjaga ja tulge kaasa, oleks skeemi kasutamine antud juhul heategu inimkonnale. RÄÄGIME SIIS TUTTAVATELE, kui igaüks kutsub järgmised 4 meeskonda moodustama, siis juhtub nagu toodud skeemis.!