Tupiktee, riigikogu valimised

Miks mina, Jüri Malsub, ei saanud 2023. aasta riigikogu valimistel osaleda?

 
Olen EW (Eesti Wabariik) kodanike järeltulija ja oskan lugeda.

Osalesin 2019. aasta riigikogu valimistel eksperimendi mõttes üksikkandidaadina ja sain Järva ja Viljandimaa valijatelt 90 häält. Valimistel osalenuid hääleõiguslikke oli Eestis 63,1%. 

Mingit võimalust oma valijaid ja nende huve esindada mul polnud:
Üksikkandidaati, kes võrdselt erakonnaga oma ideid valijatele pakub, EI SAA valida kogu riigi valijaskond, vaid ainult 2 maakonna rahvas. Seega on hea idee võidukäik juba valimissüsteemiga välistatud. See pole demokraatia, see on kambakraatia. Erakondade siseselt valitseb ka kambakraatia, sest valija poolt valitud 10 häälega isik saab esindama, aga 1000 häälega ei saa.

Minu mõtted ja ettepanekud riigi paremaks toimimiseks, mida hääle andnud 90 hääletajat toetasid, on loetavad ja ka kuulatavad:

2019 aasta näitas ka tagasiside poolelt, et minu peamine idee Eesti eduks:

põhikooli lõpuks Skype autorite 1988 aasta targa masinaga suhtlusoskus,

pole valituks osutunute poolt tuge leidnud.

 

Tuletan meelde, et Skype väärtus, peamiselt 3 (Jaan, Priit, Ahti) oskaja töö vili oli selline, mille kohta USA President ütles, et see viib inimkonda arengus edasi (link).  Rahaline Skype ostuhind 8,5 MILJARDIT USD (USA biljonit) seda kõike ei väljenda. Inimeste vaheline suhtlus on uuel tasemel ja paljud noored üle maailma on saanud JPA eeskujust innustust.

Kokkuvõttes tulistame kambakraatiaga Eesti arengule jalga.

Lisaks näitab valimissüsteem, et valimiste juurde pääsevad sõjas vastaspoole (sõjakurjategijate) esindajad.

Alanud sõja tõttu  tuleb pool valida ja oma poole  võitlejaid  toetada.

Minu valitud pool on UKRAINA.

Pean tunnistama, et EW kodanike järglasena pole mul kandideerimisel valituks osutuna õigust asuda riigikogus toimetama, kuna KEHTIV Põhiseadus 1938 seda ei võimalda, kodaniku ÜLIM kohus on olla ustav riigile (EW) ja Põhiseadusele (1938).

Põhiseaduse 1992 kehtetus on aga kirjas juba Põhiseaduse Preambulas, mis VALETAB, et on vastu võetud Eesti rahva poolt 1938. aasta Põhiseaduse alusel.

„Kehtiv“ valimisseadus on allkirjastatud enne 1992. aasta Põhiseaduse vastuvõtmist ja isiku poolt, kes EW-s hääleõigust ei oma (Kommunistide hääleõigus peatati 1920. aastal, NLKP Põhikiri lahkumist ei võimalda. Kahes erakonnas korraga olla tänase E(ns)V seadus ei luba)).

Ülaltoodu alusel  senised valimised on E(ns)V Ülemnõukogu valimised.

EW valimisi saab korraldada ainult kehtiva 1938. Põhiseaduse alusel ja selline on ka Eesti rahva esinduskogu otsus:

Kandideerisin ka 1990.aastal Eesti Kongressi saadikuks, aga valija rahvas leidis, et jutt mikroarvutitest, noorte tarkvarakoolitusest ja judost ning lasterikkast perest on mingi ulme ja minu konkurent kriminaalse taustaga usutegelane oli parem kandidaat.

Korraldasin ka Kodanike Komitee valimiste ajal (NL okupatsioonivõimu tingimustes!) valimisjaoskanna kaitset, sest oli oodata provakatsioone. Eesti Kongressile ja rahvuslusele tõmbasid taas võimu haaranud kommarid-NLKP liikmed teiste parteide ridu kasutades vee peale, EV „taastati“ EnsV ümbernimetamise ja atribuutika vahetamise abil, ilma et EW kehtiv Põhiseadus oleks saanud minutitki toimida. Võib väita, et see ülemineku tee oli  paratamatu aega arvestades, kuid see ei muuda tõsiasju.

  • 1990. aasta veebruaris valiti kodanikualgatuse korras Eesti Kongress, mis 11. märtsil 1990 kuulutas, et EW tuleb taastada õigusliku järjepidevuse alusel.
  • 3.Iseseisev ja sõltumatu Eesti Vabariik tuleb taastada anneksiooni tühistamise, okupatsioonivägede väljaviimise ja kõrgeima riigivõimu üleandmise teel Eesti Vabariigi põhiseaduslikule rahvaesindusele. Eesti Vabariigi taastamine peab põhinema Eesti Vabariigi kodakondsuse järjepidevusel ning kehtival Eesti Vabariigi Põhiseadusel.

  Seda pole tänaseni juhtunud, et rahvaesindajad oleks E(ns)V-s 1938. aasta Põhiseaduse alusel valitud.

Kambakraatiad demokraatia sildi all on tootnud Lenin-Stalini, Hitleri, Putini. Viinud maailma tuumaterroristide kätte.

Norbert Wiener 1948. aastal tõi avalikkuse ette mõiste küberneetika, mis tähendab tagasisidega juhtimist. Inimkond -ühiskonnad pole sellest õppust võtnud ja kuni tagaside ahel on demokraatia korral kambakraatide mängulelu, pole ka tulevikus sarnased arengud välistatud. Kindel korruptsioonivaba rotatsiooninõue oleks esmane vajalik reegel rahvaesindajate valimise juures ka Eestis.

Areng ja haridus peavad käima sama jalga. Kui ei, kaotab inimkond lihtsalt tohutult aega. Ütleb vanasõnagi, mida õpid noores eas, seda vanana ka tead. Eriti puudutab see koosarengut targa masinaga. Skype autoritega kogemus ja tulemus on üks väga hea eeskuju, mida järgida.

Jüri Malsub

12.3.2023