Nüüd on Sul moraalne võimalus osalemiseks tulevikutegevustes!
Kõikidel huvilistel on võimalus lugeda Skype raamatut. 

 

Hetkel ei ole raamat kättesaadav. Raamatu jaoks tuleb eraldi müügileht.
 

Miks seda raamatukest on hea ja kasulik lugeda?
 

Saate teada, mis maaalused jõud andsid lõpuks Skype tulemuse.  Palju juhuslikku, kuid paljude inimeste sihikindel töö ühise nimetaja "küberneetiline vidin ja tema kasutamine" all. Lisaks on see tegevus toimunud erilistes, sovjetikorra- vangla  tingimustes. Samas olime noored ja tahtmine midagi teha oli  suur. Nüüd on aga mitmed juba meie hulgast lahkunud, sest inimene on lihast ja luust ning ajutine selle maailma külaline, vanad peavad andma oma teatepulga noortele. Leiate vast midagi õpetlikku.  Annate pealetulevatele noortele võimaliku küberneetilise ratsu kasutamise oskuse. Tark masin on meie liitlane, kui ise seda oskame ja tahame.
 
Saate toetada minu ja mu vanade  võitluskaaslaste ettevõtmist: 
anda kõikjal noortele nende emakeeles progemisoskus ning  luua Jaani, Priidu ja Ahti tasemele  jõudnud noortele igas riigis koolituspaigad, kus noored-noortetiimid  ISE saavad kokku ning  kogemusi vahetavad. See on nooruse  jõud, mis viib paremasse maailma. Nii oli see Jaani, Priidu ja Ahtiga, mis algas 1986 aastal ja aastal 2002  sai nimeks Skype.
Oleme abiks hea nõuga ja aitan selleks vahendeid koguda. 

 

Toetajatest moodustuvad avalikud nimekirjad, millisesse kuulumine on vabatahtlik. Nimekirja lülitamise soovi korral märkige see ära toetuse ülekandmise juures.
kui kannad 5 EUR või rohkem, võid  lugeda meie raamatut: "Tee tulevikku küberneetilise ratsuga" teadmisega, et oled oma toetuse andnud. Toetuse jaoks on paypal : jyrimal@gmail.com

 

Raamatut ma paberkandjal välja anda ei kavatse. 21 sajand. Küll aga kirjutan lisa, II osa. Seda saavad lugeda ainult ettevõtmise toetajad.
 

Raamat on kirjutatud eesti keeles ja  tõlkimiseks kasutage arvuti abi.  Tõlkeprogrammid on juba piisavalt head, et sisu saab üle antud.   Proovides nende taset teatud aja tagant tõlkimist korrates, näete kuidas arvuti üha  paremini hakkama saab.
 

Skypemuseum.com  eeskuju mittejärgijad saevad aga oksa, millel ise istuvad. Jääte progemisoskuseta 20 sajandi tasemele. Eesti vanasõna lühidalt: Minevikuta pole tulevikku. Informatsioon aitab Teid elus edasi. Oskused  ning teadmised  tuleb omandada õiges eas, võimaldage lastel  arvutioskus-progemisoskus  omandada.
 
Kahjuks pole ma võimeline Teiega kohe tagasisidet korraldama, sest Teid on nii palju ja mind üks. Kui pisut oma vana meeskonnaga kosume, mõtleme ka siin võimalused läbi. Täna on aeg oluline, et ajalugu kirja saaks ning tulevik võiks sellel vundamendil areneda.
 

Tutvusta skypemuseum.com lehte oma tutvusringkonnas, et  elu siin ilmas paremaks muutuks!