Rahu ja Skype

 

Sõjad väljendavad inimeste võimetust omavahel suhelda. Asjad saab selgeks rääkida ilma vägivallata ja eelduseks on vastaspoole  huvide mõistmine.  Kui need huvid aga on  teise poole  õigusega  risti vastuolus, siis  on lõpptulemuseks sõda.

Inimkond pole suutnud vaadata suurt plaani, kus tegelik vaenlane on oht väljaspoolt, maaväline. Teadus on  juba kaugetest aegadest alates neid ohte avastanud.  Must auk ootab meid ees ja pääsetee on ainult informatsiooni abil, targa masina abil ja informatsiooniline  kestmine ajamerel. Maailmakõiksus on veel  paljus avastamata ja teadus tegeleb sellega. Maailma teadlaste vahel tüüpiliselt sõjaseisukorda pole. Sõdu on põhjustanud poliitikute  hegemonistlikud ambitsioonid. Looduses on olelusvõitlus alati olnud, aga inimsugu võiks sellest kõrgemal seista ja  tsivilisatsiooni ja meie maise mitmekesisuse päästa. Selleks on aga vaja sõdade asemel koostööd. Kui Sa saad omi mõtteid jagada suvalise inimesega, siis on ka võimalik konflikte ületada.

Täna on kommunikatsioon arenenud juba tehnilise poolega sinnamaani, et see on võimalik ja mitte ainult heli abil vaid ka pildis.

Skype oli siin esimene pääsuke ja toimetab aktiivselt  Seda just üleilmse leviku tõttu. Piisab Youtube vaatamisest, et selles veenduda. Inimesed arenevad infoväljas ja suudavad eristada  tõde ja valet, propagandat ja asjade tegelikku seisu.  See annab ka lootust, et suudame üheskoos  maaväliste ohtudega toime tulla ning  maised konfliktid lõpetada.  Rahuvõitlus on võitlus sõdade põhjustega. Kui aga juba keele tasemel on asi segane nagu näiteks vene keele puhul, kus rahu ja  maailm on sama tähendusega, siis on valesti tõlgendamiseks häid võimalusi ka sõjarditel.

  Maailm ja rahu on sama tähendusega!

 Seetõttu on täna ainus  vastujõud  hegemoonia taotlejatele NATO, kui kõik riigid liituvad siis on ka rahu.  Kui aga tuleb selline „rahuvõitlus“, kus kivi kivi peale ei jää, peab jälle  prussakate tasemelt alustama, kes radiatsiooniga kohanenud.

 

Eesti keeles on ka rahu kahetähenduslik ja  rahulikkus tähendab kaudselt ka kainet mõtlemist, mis on teise RAHU eelduseks.