Vale kui Relv

Informatsioon, lühidalt info.

Tõene ja väär(vale)

Digitaalses  kahendsüsteemis 2 olekut, 1 ja 0.

Nii toimivad kõik 2-nd süsteemis töötavad arvutid.

Looduses, mille osa on ka inimene on protsessid palju mitmekesisemad. Paljud eluslooduse osalised kasutavad valetamist  enesekaitseks  ohtude vastu(muudavad kuju, värvi, häälitsevad jne).

Siin eesmärk on kaitse ja sellisel juhul on  valetamine  põhjendatud – (eesmärk pühendab abinõud)

Eluslooduse  rikkus peitub mitmekesisuses, siit meie huvitav elukeskkond.

Kui nüüd üks liik asub hävitama teist, siis loodus vaesub. Hävitada saab tõhusa kaitse puudumise tõttu.

Inimene on tõusnud maakeral osaliselt jumala seisu ja määrab paljusid protsesse.

Muutub loodus vaesemaks siis saeb ta ühtlasi oksa, millel istub. Rikub, lõhub, hävitab.  Mõne  looduses osaleva  suhtes on häving täielik ja pöördumatu.

Rahvused ja rahvuskillud(näiteks Eestis ka eri murded) on looduse mitmekesisus. Kohustades kasutama ainult kirjakeelt hävitame loodust.

Tungib üks rahvus teisele kallale(ka imbudes või välisjõu mõjutusel sisse),  hävitab ta või rahvusvaheline supervõim mitmekesisust ehk loodust.

Kasutab aga sissetungija relvana VALETAMIST, on see otseselt looduse hävitamine  hukkamõistu vääriv.

Hitler tungis kallale Poolale VALETADES, et Poola ründas.

Stalin tungis kallale Soomele, valetades, et Soome ründas.

Info on selline nähtus, millel on 2 asendit: õige ja vale.

Poolrasedust pole olemas aga pooltõde nagu on?.

Kui keegi ei ründa, ründab  ründaja omasid teise hävitamis õigustamiseks oma riigi piiratud infoväljas. Tappes omasid.

Nii tegid  Hitler, Stalin ja nüüd ka Putin.

Seda sai teha ajastul, kus info levikut sai piirata, kuigi hiljem tuli tõde päevavalgele.

Tõde tõuseb, vale vaob(vanasõna),  Eesti President  K.Päts ütles: ÕIGE hõlma ei saa haarata.

Tänases maailmas , interneti  maailmas pole valetamine inimühiskonnas ei enamat kui bumerang, mis tabab  viskajat.

Võimu säilitamise eesmärgil teeb Putin seda nüüd Ukrainas, tulistades omasid. Loodab ründamise alustamiseks  vale abil mobiliseerida infosulus olevat kahuriliha, et tekitada neis viha rünnatava vastu.

Interneti juhe on aga seinast välja tõmbamata ja nii läheb see looduse ehk inimese kui looduse osa hävitamise katse vett vedama.

Interneti ajastul, Skype ajastul on vale kui relv oma võimaluse ammendanud.