Areng

 

Ajateljel liikudes saame inimeste elude kestusi  liites inimkonna kasutuses oleva  summaarse aja, lihtsustatult 100 aastase eluea korral 2 suurusjärku suurema  arvu kui inimeste arv.

Tehes olulisi leiutisi, hoiab inimkond kokku aega

Millal saab  maal otsa  inimese eluks sobiv keskkond, seda me ei tea.

Juba tänane tehnika ja teaduse tase võimaldab  leida ilmaruumis uusi elupaiku.

Vastava  tehnika areng nõuab aega.  Kõik leiutised, mis aega  paremini kasutada võimaldavad, viivad inimkonda arengus edasi.

Selliste leiutiste hulka kuulub ka Skype.

Sarnaste globaalselt aega kokku hoidvate leiutiste loomiseks saab kasutada Skype kogemust.

Seetõttu on vastav info inimkonnale arenguks väga oluline, ajaloost tasub õppida.

Skype sünniloo juures on oluline eksperiment noorte poistega. Sarnase eksperimendi võimalikule edule juhtisid  tähelepanu oma kirjas 3 meest 1988-l aastal (http://www.skypemuseum.com/1972-1986/)

Skype  innnovaatilisust inimkonna arengu protsessis  tõi esile USA President 2014 aastal. http://www.skypemuseum.com/links/

Skype muuseumi kodulehe avasime samuti 2014-l aastal: http://www.skypemuseum.com/news/

 

Tänaseks 2018 aasta künnisel on lehte külastanud üle 80 riigi inimesed, kuid sealne inimkonna arengule vajalik informatsioon on suuresti kasutuseta, suhtlus on pinnapealne. Tänase seisuga on muuseumit toetatud summaga 0.- USD, mis näitab sisu poolega mittetutvumist, pinnapealset külastust..

Teadmata on, kui palju sarnaseid noortemeeskondi on asunud Skype autoritele sarnasele arenguteele, mis kestis 16 aastat enne  tulemust Skype(1986 kuni 2002).

Antud eksperiment  inimkonnaga kodulehe abil  näitab üldist arusaamise puudumist olulise teema- aja parema kasutamise ja seeläbi võimaliku inimkonna pääsetee vastu, sest targa inimese ja targa masina koostöö on  oluline pääsetee võti.

Jaan Tallinn, Skype noortetiimi juht on aastaid uurinud teemat, kus tehisintellekt on ohuks inimkonnale. Täna on see veel tapjarobotite tasemel.

 

Skypemuuseumi eksperiment  avaliku informatsiooniga  arengu  kohta aga näitab, et inertsi tõttu  inimeste igapäevases tegevuses (enamus inimesi on nagu oravad rattas) täna seda ohtu pole, sest  vastavate tarkade tegijate  kandepind on väike, enamus ei valda vastavaid oskuseid..

Oht peitub inimkonna võimes ise elu maal oma rumaluse tõttu lõpetada(tuumatalv, jne). See oht püsib kõrge vastava tugeva finantstoetuse tõttu (inimkond käitub nagu enesetapja).

Sellestki  seisukohast on  muuseumi koduleht oluline, et tarkade noorte pealekasv vähendab ohtu rumaluse läbi hukkuda.

http://www.skypemuseum.com/share/

21 sajand nõuab 21 sajandi haridust ehk oskust tarka masinat ohjata.

Minul Kaera22 meeskonnaga oli au selline oskus 20 sajandi lõpus aastatel 1986....90-ndate algupooleni edasi anda  noortemeeskonnale Jaani juhtimisel. Poisid tegutsesid iseseisvalt edasi ja aastal 2002, leidnud eesnevalt ühe partneri Taanist, teise Rootsist, said hakkama Skypega, mis muutis maailma, tegi aja kasutamise tõhusamaks  miljarditel inimestel.

Selleks, et Sina lugeja saaksid  uutele noortele ja nendest moodustavatele meeskondadele  sarnaselt tuule tiibadesse anda, pole vaja palju, pole vaja palju raha.. Täna on see kinni mitte võimaluste puudumises nagu  oli meil 1986.a. (Eestis sovjetokupatsioon ja üldisest mikroprotsessortehnika arengust mahajäämus üle 10 aasta) vaid täna on pea kõikjal maailmas tehnika poolel võimalused. Seda arengutuge tuleb  noortele meeskondadele anda õiges vanuses.

Kuidas?

Info on minu raamatus olemas ja üldine info ka muuseumi kodulehel (külasta lehte, raamatu saadavuse tingimused muutuvad)

Tänase 21 sajandi areng on kinni oskuses tarku masinaid arendada ja kasutada.

Kokkuvõttes aga tähendab oskuste  massiline omandamine  inimkonnale ajateljel aktiivsesse arengufaasi jõudmist, sest rumalate inimeste arv  hakkab vähenema.

Ainult nii jõuab inimkond  laieneda õigeaegselt ilmaruumi ja koduse maa häving, mis on paratamatus ainuüksi välistel põhjustel  lisaks hävinguvõimalusele täna rumalusest ei tule see hetk inimkonnale  lootusetus olukorras.

Rahalises mõttes aga olete ettearvatavalt nii edukad, et tüüpiliselt unustate isegi selle, miks ja kuidas kõik alguse sai ja viskute keskmise  inimese kombel  materiaalse rikkuse järele. Viimane aga hävib koos  häviva maaga ja seda  lahkumisel kaasa võtta ei saa. Ainus püsiväärtus on areng ja vaimne rikkus.

 

- Jüri Malsub   Tallinnas 5.detsember 2017