Aastad 2015 - 2020

Ajas kulgemine aastani 2020 nõudis uut vaatepunkti arengule. Tean, et noored on suht lugemisvõimetud teksti suhtes, sest on uus meedia. Katsun teha lühidalt.


Inimestena oleme kõik surelikud ja samas vastutavad elu kestmise eest.

Inimkonnana oleme aga väga halvasti käitunud. Ka tänane seis pole hea, istume isetehtud pommi otsas. Maakera ja päikesesüsteemi hukk on ette teada. Seega võiksime üheskoos otsida elu säilitamise pääseteid. Oleme aga sellest omavahelise koostöö olukorrast veel kaugel. Seniks on vaja tugevdada NATO-t, kuhu kõik riigid peaksid kuuluma, et maailm muutuks ohutuks. Teised jõukeskused pole võimekuselt võrreldavad. Siis kaotab vastaspool vastuseismise sõjalise mõtte. Seejärel on võimalik suunata arenguressurss inimkonna vastaste loodusohtude vastu, et leida pääseteid.


Tuumapommi leiutajad muutusid rahuvõitlejateks. Nad tajusid ohu suurust.

Informatsiooni olemuse avastamine ja tarkade masinate leiutamine on inimkonnale samuti suur oht ja AI pole sugugi mingi ulme.

Inimene vananedes jõuab üha enam üldiste küsimusteni: Kust tuleme, kuhu läheme ja milleks jne.

Albert Einstein on öelnud, et 95% ajast läheb õige asja tegemisel ülesande püstitusele. Jüri on lennunduse valdkonnas selle piiri lähedal ja tahab teha midagi sellist, mida veel pole. Siin Bonanza 35 aastast 1947, ootab millal lendu saab tõusta.
Albert Einstein on öelnud, et 95% ajast läheb õige asja tegemisel ülesande püstitusele. Jüri on lennunduse valdkonnas selle piiri lähedal ja tahab teha midagi sellist, mida veel pole. Siin Bonanza 35 aastast 1947, ootab millal lendu saab tõusta.
Jüri üks hobidest on tervist andvad loodustooted -siin astelpaju.
Jüri üks hobidest on tervist andvad loodustooted -siin astelpaju.
Jüri lisaks looduse keskel kasvatele õuntele varustab  lähituttavaid ka õunamahlaga ning kogub Mercedeseid, siin 1 kuuest.
Jüri lisaks looduse keskel kasvatele õuntele varustab lähituttavaid ka õunamahlaga ning kogub Mercedeseid, siin 1 kuuest.
Priidu hobiks off road, tuli selles tegevuses eesti parimaks.
Priidu hobiks off road, tuli selles tegevuses eesti parimaks.

Teadlased, kelle avastused on ning tegevus on viinud inimkonna huku äärele, on muutunud rahu eest seisjateks:
1. Einstein sai aru, mis oht peitub tuumarelvas ja eriti veel siis, kui see satub ühe maailmavallutaja diktaatori Hitleri kätte.
2. Zahharov, Kurtšatov peale edukat tuumakatsetust muutusid rahu ja üleilmse koostöö eest seisjateks, samas olid andnud teisele diktaatorile Stalinile tuumarelva.
Targad inimesed on võimelised omavahel kokku leppima eriti reaalse ohu olukorras.


Norbert Wiener tarkade masinate tulekus nägi ka mitmeid ohte.
Stalin aga keelas küberneetika hoopis ära, sest nägi info vabas levikus ohtu diktatuurile. (Cybernetics in the Soviet Union: Link)


Ka tänases päevas on palju poliitikuid, kes ei mõista info olemust ja püüavad piirangutega ja moonutustega midagi enda kasuks muuta. Aru saamata, et see ajutine edu muutub ajas nende vastu. Eesti vanasõna: valel on lühikesed jalad.


AI-s peitub reaalne oht.

Jaan Tallinn on seda teemat maailmas aktiivselt teadvustanud (Google: Jaan Tallinn).

AI kui reaalse ohu vastu teatud ajani saame siis, kui oleme piisavalt targad ja koostöövõimelised targa masinaga.

Selle üks eeldus on aga üleilmne koostöö. Seega ka rahu. Seda aga kindlustab täna inimene, kes on tugevalt seotud targa masinaga ja selle arenguga. Teadus ja teadlased pole need, kes on võtnud nõuks oma kätega loodud saavutustega hävinguni jõuda.

Targa masina muutumine inimesest targemaks on ajateljel kindel ning inimsoo tänane ajutine väljapääs olukorrast on koostöö targa masinaga. Edasist me hetkel ei tea.

Minu huvi teema vastu tekkis 1969 aastal peale esimese toimiva arvutiprogrammi koostamist TPI teisel kursusel. Sügavam huvi info filosoofilise tausta kohta tekkis doktoritöö (siis teaduste kandidaat) tegemise eelduseks oleva filosoofia referaadi koostamisel, mis oli TPI-s tehtud teemal: „Lenini peegeldus ja informatsioon“, mille käigus tutvusin Norbert Wieneri (NW) töödega. Sealt edasi muutusin „NW sõduriks“, kus loobusin teaduskarjäärist Nõukogude Liidu (NL) tingimustes: ka 1 on lahinguväljal sõdur. NL süsteemi ja EW okupatsiooni tingimustes oli see töö/võitlus keeruline, erialaselt välistas NL süsteem üldse minu võimalused minu vanemate tausta tõttu (teema oli seotud salastatud materjalidega) nagu paljude okupeeritud EW kodanike puhul, aga mul oli palju tublisid abilisi ja õnne ning pugesin sellest NL arvutustehnika ja elektroonika alaste saladuste ja samas kasvava mahajäämuse võrgustikust läbi.

Jaan, Priit ja Ahti (JPA) aga viisid alustatu tasemini Skype, mille olulisust maailma arengule üldiselt rõhutas ka USA President ("The entrepreneurial spirit of the Estonian people has been unleashed, and your innovations — like Skype — are transforming our world.''), praktikas aga Microsofti ostutehing (Microsoft bought Skype in May 2011 for $8.5 billion).

NL lagunes ja palju minu meeskonna tehtust hävis, aga suutsin Jaanile, Priidule Ahtile (JPA) ja veel Mikule ning Matile, Mardile ja noorematele edasi anda peamise: tegutsemise tahtmise tarkade masinate põllul.
16 aastat peale alustamist JPA-ga sündis Skype. Ühtlasi eeskuju tänastele noortele nende arenguteel. Jaani põhikoolis õppivad pojad jätkavad isa alustatut edukalt ja on juba tasemel, kus on konsultantideks isale.


Tulevad uued ärksast vaimust sündinud tarkvara ja tehnika ning tehnoloogia lahendused, aga vajadus tarkade masinatega koostöös areneda aina kasvab.


Nüüd olen teaduslikust huvist asja vastu tagasiside mõttes uurinud arusaamu nii Eestis kui kogu maailmas Skypemuseum.com veebikeskkonna abil ja tulnud järeldusele, et AI võib saabuda oluliselt varem, sest inimkond on õpivõimaluste kasutamise ja prioriteetide muutmise suhtes väga inertne. Targal masinal on lolli inimmassiga lihtne toime tulla nagu tomatimahla pressil tomatitega. Tomatimahla pressiga aga pähklitest mahla ei pigista.

Tehisintelligentsi areng (AI) on ohuks inimkonnale sarnaselt tuuma ning teiste massihävitus ohtudega. Looduses püüavad kõik leida oma eluks võimalust ja tihti toimub see teiste arvel. Inimkond on omavaheliste kisklemistega väga kaugele arenenud, peale ratta leiutamist on jõutud välja tasemeni, kus tehnika võimaldab täielikku hävingut mõlemale kisklevale osapoolele koos maa hävinguga. Vaadates nüüd ilmaruumi imepisikest nähtust nimega MAA tundub selline saavutus totter. Seetõttu on ka tuumarelva autoritest saanud nende relvade keelustamise eestvedajad.

Samal ajal 1948 Norbert Wieneri sulest aga ilmus teine pomm: informatsioonipomm. Infot pole võimalik purki panna ja targad masinad lähevad üha targemaks. Punktis, kus tark masin ületab inimest muutub inimene sama väärt partneriks targale masinale kui inimese jaoks on mõni loom.

Mis on inimese võimalused? Täna oleme hübriidid, targa masina partnerid. Aitab inimese areng. Arenenud inimene mõtleb midagi selles suunas välja, nagu on tuumarelva kasutamise kokkulepped.

Rumal inimene on juba täna täielikult masina ülalpeetav.

SKYPE autorite arengu lugu ütleb, et saaksime koos targa masinaga palju kaugemale, sügavamale jne areneda, kui oskaksime hästi kasutada tarkade masinate võimalusi ja kui oskaksime neid paremini arendada.

Jaani, Priidu ja Miku ning Mati lugu näitab, et nooruses tuleb teine kirjaoskus palju põhjalikum ja suht vaevatult. Kuidas see juhtus, on siin lehel ja minu raamatus kirjas.

Ahti aga tuli teist teed – ta tuli KODUST, kus Ahti sõnade järgi 10 aastasena ema teda 3 päeva õpetas ning edasi arenes ta juba ise targa masinaga üksi pusides. See kogemus ütleb, et minu ja minu meeskonna kogemus 14-aastastega pole veel ainuvõimalik lähenemise. Lapseeas vajab 10-aastane hoopis teist lähenemist kui 14-aastane. Seega on Ahti ema kogemus hindamatu väärtusega ja ütleb, et mitte ainult põhikooli lõpuks peaks lapsed JPA+M+Mati tasemel progeda oskama, aga alustada võiks palju varem, võiksid osata juba algkooli lõpuks.
Näiteks Mati õppis lugema enne kui tähed selgeks said ühe aastaselt koos esimeste sõnade ütlemisega. Õppis lugema ja rääkima samaaegselt. Seega on siin ka võimalusi progema õpetamisel. Tohutult põnev uurimis- ja eksperimenteerimisvaldkond. Arenguimpulss aga inimkonnale oleks tohutu.
Siit ka lootus tark masin ohjes hoida, targal inimesel on mingid šansid. Koos kõik targad küberhobusel aga suudaksime ka Maa paratamatu huku vastu inimkonnale kestmisvõimalusi ilmaruumis leida. Sõnale RAHU tuleb lisada noorte tarkade küberratsanike areng. Kõik saame selles noori toetada. Mina JM ja Ahti ema olime alustajad, eksperimendi tulemus SKYPE ei vaja reklaami.

JAANI roll aga noortetiimi juhina on eraldi teema, mida ta ise oskab parimal viisil kirjeldada..


Edasi siis tuleb punktide nimekiri, mis keegi teinud on, aga seda pean veel tegema, võtab aega. Esialgu siis oodake ning samuti tuleb lisa video ja pildimaterjali. Tõlkimiseks eesti keelest aga kasutage  tõlkeprogramme.

 

 

What is the best free translation software?

The Top Ten
    1 Google Translate. It is quick, but not always grammatically correct+57. ...
    2 Bing Translator. One of the best I have seen! ...
    3 ImTranslator. It is by far d best+4. ...
    4 PROMT. Glory to god this is the best. ...
    5 Free Translation. ...
    6 Freetranslations.org. ...
    7 Reverso. ...
    8 SDL.