KUIDAS VÄLTIDA ELU ja tsivilisatsiooni LÕPPEMIST?

Siit lehelt leiad vastuseid.

Mis on INIMKONNALE oluline?

ELU kestmine

Maakera ja Päikesesüsteem pole igavene.

Täna on suurim oht inimene ise, omavaheline kisklemine ja looduse hävitamine. Tark masin(AI) võtab lollidelt inimestelt (lollilt inimkonnalt!) juhtimise üle ja mis edasi saab, on teadmata.

Targad inimesed koostöös tarkade masinatega suudavad kesta ja lahendusi leida.

Targa masinaga koostöövõime arendamiseks on vaja  muuta haridussüsteemi. 

Kuidas noorelt alustades jõuda tulemuseni, 21 sajandi kirjaoskuseni, sellest annab teada näide Skype autorite Jaan, Priit, Ahti ning lisaks Miku ja Mati  baasil antud weebileht Skypemuseum.com.

 

Tere tulemast!

Sissejuhatuseks..

See leht uueneb pidevalt.

Annan Teile võtme, kuidas SKYPE sarnast edulugu korrata.


Me kõik tahame, et elus läheks hästi. Inimese suutlikkus sõltub tema võimetest ja oskustest. Alates arvutite kasutusele võtmisest on olnud oluline see, kuidas me oskame oma tegevuse targa masinaga siduda.
Meie endi elu on ajutine. Üheskoos aga toodame informatsiooni ja sellest, kui hästi me oskame seda informatsiooni kasutada, sõltub lisaks meie igaühe elule ka meie planeedi Maa elu. Meil on aga vaenlane ja vaenlane pole mitte meie naaber, vaid rumalus. Kui poleks rumalust, siis poleks ka sõdu ja asuksime üheskoos vaenlase vastu, milleks on looduse ja elu hävimise paratamatus maal, päikesesüsteemis ja veel laiemalt.

Ainus võimalik pääsetee on informatsiooni abil. Informatsioon on see liim, mis hoiab koos ja laseb areneda  ka elusloodusel.

Rumaluse asemel on vaja tarkust ja informatsiooni ning selle kasutamise oskust.. Inimene on leiutanud targad masinad, kes meid aitavad.
Kahjuks aga väga paljud inimesed ei oska tarku masinaid rakendada ning nende arenguga samas tempos elada.


Minul kaasvõitlejate abiga see õnnestus, täna tunneme ja kasutame selle tegevuse ühte tulemust Skype nime all. Skype on tänases maailmas parim kommunikatsioonivahend ja just kommunikatsioon ehk side inimeste vahel annab võimaluse üheskoos tegutsemiseks. Miks ja kuidas said Jaanist, Priidust ja Ahtist Skype autorid? Kuidas sarnast edulugu korrata, selle tahamegi oma skypemuseum,com lehe abil vaadates minevikku lahti rääkida.  Laiemalt võttes aga pole meie skypemuseum.com leht mitte ainult ajalugu, vaid teenäitaja   tulevikku. Inimene ja tark masin kokku annavad võtme, mis viib meid inimkonna võimalikule pääseteele, sest informatsioon pole hävitatav, kui on kandja ja sellega targasti toimetada. Rumalus aga hävib ise.

"Terve mõistus ja tehatahtmine andis välja Skype tulemuse. Kuidas see täpselt ajas tagasi juhtus, on lehel kirjas. See pole valmisretsept arenguks, kuid siit on õppida. Ikka selleks, et edasi liikuda aja kasutamise võime poolel targa masina abiga.."

 Miks ja mis siis plaanis on?

Juhtub ka nii, et läheb hästi. Skype lugu on just selline hea lugu.

Kahju on sellest, kui see kogemus kaduma läheb. Seetõttu on viimane aeg juhtunu talletamisega tegeleda.

Kõik, kes tunnevad, et on oma panuse Skype sündi andnud, on kutsutud õla alla panema. Kõik, kes Skype'i kasutavad, saavad ettevõtmist toetada.

Anname www.SkypeMuseum.com lehel  teada, kuidas asjad edenevad ja mis on Teie toetuste abil ette  võetud.

Mina,  insener  Jüri Malsub olin  meeskonna juhiks, kus meie poisid , tulevased Skype autorid Jaan Tallinn, Priit Kasesalu (lisaks Mikk Orglaan) progemise  baasi  alla said. Ahti Heinla liitus hiljem ja  sai oskuse juba kodust programmeerijatest vanemate abiga.

Miks ja kuidas said Jaanist, Priidust ja Ahtist Skype autorid? Kuidas sarnast edulugu korrata, selle tahamegi oma www.SkypeMuseum.com lehe abil vaadates minevikku lahti rääkida.

90-date alguses peale keskkooli lõppu astusid poisid ellu ja Jaan oli edaspidi noortetiimi vedaja.

http://www.bluemoon.ee/

Jaan on öelnud, et inimkonna arenguks oleks vaja, et enamus inimestest oskaks progeda. (Sama mõte peitus ka  juba Norbert Wieneri , „küberneetika isa”raamatus „Küberneetika ja ühiskond”, eesti keeles 1969, originaal 1948.a.)

Progemisoskuse puudumise tõttu on inimkond tupikteel. Üha uued inimtegevuse valdkonnad pakuvad  lõpmata palju võimalusi, kuid inimesele antud aeg on piiratud loodusvara. Aega on vähe ja vähest aega aitab tark masin asjalikult kasutada.

 

Plaan on Skypemuseum.com abil Skype sünni esiajalugu lahti rääkida ja selle baasil saab nii noor kui vana info, mis aitab meid kõiki tupikteedelt eemale hoida. Samas  säilitada tulevastele põlvedele Skype sünnilooga seotud  20. sajandi 1980-date aastate arvutite osi, nii palju kui veel alles on.

 

Alustuseks on siin  pisut pildi- ja videomaterjali. Jätkame nende kogumist ja pakume Teile vaatamiseks. Ajalooliste materjalide hoidmiseks on vaja ruume (õnneks olemas) ja ruumid on vaja selleks puhuks ette valmistada ja järgnevad plaanid on vaja teoks teha.. Siin on Teie toetus  vajalik.

Vaja on mõelda ja seda väga sügavuti, kuidas aga kõige  hinnalisemat vara - aega , nii kasutada, et progemise oskus koos põhikooli lõpetamisega  igaühel  kõrvade vahel oleks. Lugeda ja arvutada ju oskame?

Teie toetuse abil  on siia kavatsus arenguvundament rajada. Päästa inimkond rumaluse...müra ehk entroopia käest.