3.07 rubla

Kronoloogiat Skype poiste JPA sünnikodu Kaera22 teemal.

Jüri Malsub tööraamatu sovjetokupatsiooni aegne väljavõte:

1971. aastal 18. augustil vabastatud Sideministeeriumi kapitaalehituse osakonna vaneminseneri ametikohalt ja ümberpaigutamise korras suunatud Arvutuskeskuse  korraldusse.

Samal päeval alustab ka uus ettevõte SM Arvutuskeskus.

ENSV Sideministeeriumi Side Arvutuskeskus Kaera22 ruum nr. 215  (54m2) on tühi. 

Siia tuleb paigaldada esimene  ENSV Sidesüsteemi mitmete  taotlusaastate  tulemus, arvuti Nairi3, mis asub veel Jerevani katsetehases (ERNIIMM) ja saadetakse otselennukiga Tallinna.

 

Areneme koos Norbert Wieneri küberneetilise usu valguses.

 

Siin ruumis  1986.a. alustavad Entel arvutil (vt. ENTEL Vikipeedia https://et.wikipedia.org/wiki/Entel) oma töömehe teed Jaan, Priit ja Mikk ning Ahti (hiljem). Video muuseumi lehel.

Ainus abimees on eelnenud Rahakaartide Kontrolli büroos aastajagu ametis olnud insener ning koolivend ja  TPI LR rühmakaaslane Rain Torn.

Asun kaadrit kokku otsima. Reet Põldma (Malsub), Ülo Rätsep, Tiit Kirss, Ahti Viiding, Hannu Krosing, Ahto Karu, Allar Korjas, Ülle Piirak(Soiver) Rein Bötcher, Meelike Lall, Marju Eesmets, Vanda Voit. Side Entel arvuti sünniga kõigil.

Mehaanikuks tuleb Jaanus Meikas.

Soetame testri TL4 ja ostsillograafi CI34  2 kiirega.

ENSV SM Varustusest midagi saada pole ja tellitutest midagi ka ei tule.

Koolivend, TPI LR eriala rühmakaaslane ja ka Arvutuskeskusesse ületulev Raivo Priks (Tallinna Kesktelegraafist) toob idee, et telegraafi aparaadi mootori baasil saaks ehitada puurmasina, sest sovjetplaanimajandus toimis hästi ainult paberil. Ilma puurmasinata ei saa trükiplaatidesse auke puurida ja seda on väga vaja teha, sest kõik on iseehitajad.

Koolivenna Vello Mülleri (Tallinna Kesktelegraaf) abil ja vahendusel  hangin  vajaliku mootori ja  kuldsete kätega Jaanus teeb sellest  põlve otsa vahendite abil puurmasina.

See masin kestab kuni sunnitud ärakolimiseni Kaera22 ning langeb lõpuks metallivaraste ohvriks.

Jõudis aga palju ja Entel arvuti tootmisel oli ka käigus. 

 

Mootori hinnaks oli pudel „Pealinna viina“, hind 3.07 rubla ja seda pole keegi mulle tagasi tänaseni maksnud. Ka viina pole keegi tagasi toonud, kuigi on möödas hulk aega.

See oli üle poole päevapalga ja hinna 3.07 suurus tänase palga suhtes on lähedane.

 

Anepalus 9..01.2023

Jüri Malsub