Teel rahvajuhiks - rahvavalgustajaks

 

Tere tulemast!

Kandideerisin 2019 aasta riigikogu valimistel üksikkandidaadina Järva ja Viljandimaal nr. all 1186.

Eelnevalt  pakkusin häältesaagiks 100 häält, sain 90. Seega päris täpselt. Vaja oleks olnud kuskil  6000 hääle kanti. Avalikus meedias oli ka võrdlus 8,5 miljardit USD, Skype ostuhind  ja sama summa EL poolt makstavast rahast  Eestile. Kulutasin  otsest raha 500€ ja oma aega ligikaudu 60 tundi, mis peamiselt kulus  piirkonnas meilide saatmisele. Meiliaadressid hankisin  interneti abil. Abiks olid lapsed ning internet, natukene ka meedia, Rain Kooli valimisstuudio ERR-s. Vikerraadio ja Kuku raadio.

Tegu oli aga minu poolt teadliku eksperimendiga.

 

Tahtsin teada saada, kui paljud inimesed elavad meil 21 sajandis, kus arenguks on vaja osata kasutada tarka masinat ja olla sellega samas arengufaasis. Kordasin mõnes mõttes avalikult 3 mehe kirja aastast 1988. Nüüd ei saa tulevikus keegi väita, et siil pole põõsast Kalevipoega õpetanud: SERVITI!

 

Poeg Mardi mõte oli pakkuda  välja, et loobun valituks saades maksumaksja poolt makstavatest hüvedest ning suunan saadava  raha  piirkonna koolides arvutihariduse ehk Jaan-Priit-Ahti (Mikk) (ehk JPA) taseme kordamiseks minu kogemuse baasil. Kogu informatsioon oli saadaval Skypemuseum.com’i  weebilehel.

 

Ilma roosade prillideta saab öelda, et inimesed elavad meil oma suundumuste ning arusaamadega 19. sajandis ja 20. sajandi algupooles, kus Norbert Wiener polnud veel  avaldanud  võtmeteost „Küberneetika“.

 

Minu eriline asend sellel rindel on aga seotud just selle mehega esmajoones pluss tublide kaasvõitlejate toega ja JPA saavutusega. Nimega Skype.

Valimisinfo, mis oli  muuseumi kodulehe esiküljel valimiste eelsel ajal, on loetav uudiste alt: siit.

 

 

Tere tulemast 2019!

Sissejuhatuseks..

See leht uueneb pidevalt.

Annan Teile võtme, kuidas SKYPE sarnast edulugu korrata.


Me kõik tahame, et elus läheks hästi. Inimese suutlikkus sõltub tema võimetest ja oskustest. Alates arvutite kasutusele võtmisest on olnud oluline see, kuidas me oskame oma tegevuse targa masinaga siduda.
Meie endi elu on ajutine. Üheskoos aga toodame informatsiooni ja sellest, kui hästi me oskame seda informatsiooni kasutada, sõltub lisaks meie igaühe elule ka meie planeedi Maa elu. Meil on aga vaenlane ja vaenlane pole mitte meie naaber, vaid rumalus. Kui poleks rumalust, siis poleks ka sõdu ja asuksime üheskoos vaenlase vastu, milleks on looduse ja elu hävimise paratamatus maal, päikesesüsteemis ja veel laiemalt.

Ainus võimalik pääsetee on informatsiooni abil. Informatsioon on see liim, mis hoiab koos ja laseb areneda  ka elusloodusel.

Rumaluse asemel on vaja tarkust ja informatsiooni ning selle kasutamise oskust.. Inimene on leiutanud targad masinad, kes meid aitavad.
Kahjuks aga väga paljud inimesed ei oska tarku masinaid rakendada ning nende arenguga samas tempos elada.


Minul kaasvõitlejate abiga see õnnestus, täna tunneme ja kasutame selle tegevuse ühte tulemust Skype nime all. Skype on tänases maailmas parim kommunikatsioonivahend ja just kommunikatsioon ehk side inimeste vahel annab võimaluse üheskoos tegutsemiseks. Miks ja kuidas said Jaanist, Priidust ja Ahtist Skype autorid? Kuidas sarnast edulugu korrata, selle tahamegi oma skypemuseum,com lehe abil vaadates minevikku lahti rääkida.  Laiemalt võttes aga pole meie skypemuseum.com leht mitte ainult ajalugu, vaid teenäitaja   tulevikku. Inimene ja tark masin kokku annavad võtme, mis viib meid inimkonna võimalikule pääseteele, sest informatsioon pole hävitatav, kui on kandja ja sellega targasti toimetada. Rumalus aga hävib ise.

"Terve mõistus ja tehatahtmine andis välja Skype tulemuse. Kuidas see täpselt ajas tagasi juhtus, on lehel kirjas. See pole valmisretsept arenguks, kuid siit on õppida. Ikka selleks, et edasi liikuda aja kasutamise võime poolel targa masina abiga.."

 Miks ja mis siis plaanis on?

Juhtub ka nii, et läheb hästi. Skype lugu on just selline hea lugu.

Kahju on sellest, kui see kogemus kaduma läheb. Seetõttu on viimane aeg juhtunu talletamisega tegeleda.

Kõik, kes tunnevad, et on oma panuse Skype sündi andnud, on kutsutud õla alla panema. Kõik, kes Skype'i kasutavad, saavad ettevõtmist toetada.

Anname www.SkypeMuseum.com lehel  teada, kuidas asjad edenevad ja mis on Teie toetuste abil ette  võetud.

Mina,  insener  Jüri Malsub olin  meeskonna juhiks, kus meie poisid , tulevased Skype autorid Jaan Tallinn, Priit Kasesalu (lisaks Mikk Orglaan) progemise  baasi  alla said. Ahti Heinla liitus hiljem ja  sai oskuse juba kodust programmeerijatest vanemate abiga.

Miks ja kuidas said Jaanist, Priidust ja Ahtist Skype autorid? Kuidas sarnast edulugu korrata, selle tahamegi oma www.SkypeMuseum.com lehe abil vaadates minevikku lahti rääkida.

90-date alguses peale keskkooli lõppu astusid poisid ellu ja Jaan oli edaspidi noortetiimi vedaja.

http://www.bluemoon.ee/

Jaan on öelnud, et inimkonna arenguks oleks vaja, et enamus inimestest oskaks progeda. (Sama mõte peitus ka  juba Norbert Wieneri , „küberneetika isa”raamatus „Küberneetika ja ühiskond”, eesti keeles 1969, originaal 1948.a.)

Progemisoskuse puudumise tõttu on inimkond tupikteel. Üha uued inimtegevuse valdkonnad pakuvad  lõpmata palju võimalusi, kuid inimesele antud aeg on piiratud loodusvara. Aega on vähe ja vähest aega aitab tark masin asjalikult kasutada.

 

Plaan on Skypemuseum.com abil Skype sünni esiajalugu lahti rääkida ja selle baasil saab nii noor kui vana info, mis aitab meid kõiki tupikteedelt eemale hoida. Samas  säilitada tulevastele põlvedele Skype sünnilooga seotud  20. sajandi 1980-date aastate arvutite osi, nii palju kui veel alles on.

 

Alustuseks on siin  pisut pildi- ja videomaterjali. Jätkame nende kogumist ja pakume Teile vaatamiseks. Ajalooliste materjalide hoidmiseks on vaja ruume (õnneks olemas) ja ruumid on vaja selleks puhuks ette valmistada ja järgnevad plaanid on vaja teoks teha.. Siin on Teie toetus  vajalik.

Vaja on mõelda ja seda väga sügavuti, kuidas aga kõige  hinnalisemat vara - aega , nii kasutada, et progemise oskus koos põhikooli lõpetamisega  igaühel  kõrvade vahel oleks. Lugeda ja arvutada ju oskame?

Teie toetuse abil  on siia kavatsus arenguvundament rajada. Päästa inimkond rumaluse...müra ehk entroopia käest.