Areng

 

Ajateljel liikudes saame inimeste elude kestusi  liites inimkonna kasutuses oleva  summaarse aja, lihtsustatult 100 aastase eluea korral 2 suurusjärku suurema  arvu kui inimeste arv.

Tehes olulisi leiutisi, hoiab inimkond kokku aega

Millal saab  maal otsa  inimese eluks sobiv keskkond, seda me ei tea.

Juba tänane tehnika ja teaduse tase võimaldab  leida ilmaruumis uusi elupaiku.

Vastava  tehnika areng nõuab aega.  Kõik leiutised, mis aega  paremini kasutada võimaldavad, viivad inimkonda arengus edasi.

Selliste leiutiste hulka kuulub ka Skype.

Sarnaste globaalselt aega kokku hoidvate leiutiste loomiseks saab kasutada Skype kogemust.

Seetõttu on vastav info inimkonnale arenguks väga oluline, ajaloost tasub õppida.

Skype sünniloo juures on oluline eksperiment noorte poistega. Sarnase eksperimendi võimalikule edule juhtisid  tähelepanu oma kirjas 3 meest 1988-l aastal (http://www.skypemuseum.com/1972-1986/)

Skype  innnovaatilisust inimkonna arengu protsessis  tõi esile USA President 2014 aastal. http://www.skypemuseum.com/links/

Skype muuseumi kodulehe avasime samuti 2014-l aastal: http://www.skypemuseum.com/news/

 

Tänaseks 2018 aasta künnisel on lehte külastanud üle 80 riigi inimesed, kuid sealne inimkonna arengule vajalik informatsioon on suuresti kasutuseta, suhtlus on pinnapealne. Tänase seisuga on muuseumit toetatud summaga 0.- USD, mis näitab sisu poolega mittetutvumist, pinnapealset külastust..

Teadmata on, kui palju sarnaseid noortemeeskondi on asunud Skype autoritele sarnasele arenguteele, mis kestis 16 aastat enne  tulemust Skype(1986 kuni 2002).

Antud eksperiment  inimkonnaga kodulehe abil  näitab üldist arusaamise puudumist olulise teema- aja parema kasutamise ja seeläbi võimaliku inimkonna pääsetee vastu, sest targa inimese ja targa masina koostöö on  oluline pääsetee võti.

Jaan Tallinn, Skype noortetiimi juht on aastaid uurinud teemat, kus tehisintellekt on ohuks inimkonnale. Täna on see veel tapjarobotite tasemel.

 

Skypemuuseumi eksperiment  avaliku informatsiooniga  arengu  kohta aga näitab, et inertsi tõttu  inimeste igapäevases tegevuses (enamus inimesi on nagu oravad rattas) täna seda ohtu pole, sest  vastavate tarkade tegijate  kandepind on väike, enamus ei valda vastavaid oskuseid..

Oht peitub inimkonna võimes ise elu maal oma rumaluse tõttu lõpetada(tuumatalv, jne). See oht püsib kõrge vastava tugeva finantstoetuse tõttu (inimkond käitub nagu enesetapja).

Sellestki  seisukohast on  muuseumi koduleht oluline, et tarkade noorte pealekasv vähendab ohtu rumaluse läbi hukkuda.

http://www.skypemuseum.com/share/

21 sajand nõuab 21 sajandi haridust ehk oskust tarka masinat ohjata.

Minul Kaera22 meeskonnaga oli au selline oskus 20 sajandi lõpus aastatel 1986....90-ndate algupooleni edasi anda  noortemeeskonnale Jaani juhtimisel. Poisid tegutsesid iseseisvalt edasi ja aastal 2002, leidnud eesnevalt ühe partneri Taanist, teise Rootsist, said hakkama Skypega, mis muutis maailma, tegi aja kasutamise tõhusamaks  miljarditel inimestel.

Selleks, et Sina lugeja saaksid  uutele noortele ja nendest moodustavatele meeskondadele  sarnaselt tuule tiibadesse anda, pole vaja palju, pole vaja palju raha.. Täna on see kinni mitte võimaluste puudumises nagu  oli meil 1986.a. (Eestis sovjetokupatsioon ja üldisest mikroprotsessortehnika arengust mahajäämus üle 10 aasta) vaid täna on pea kõikjal maailmas tehnika poolel võimalused. Seda arengutuge tuleb  noortele meeskondadele anda õiges vanuses.

Kuidas?

Info on minu raamatus olemas ja üldine info ka muuseumi kodulehel (külasta lehte, raamatu saadavuse tingimused muutuvad)

Tänase 21 sajandi areng on kinni oskuses tarku masinaid arendada ja kasutada.

Kokkuvõttes aga tähendab oskuste  massiline omandamine  inimkonnale ajateljel aktiivsesse arengufaasi jõudmist, sest rumalate inimeste arv  hakkab vähenema.

Ainult nii jõuab inimkond  laieneda õigeaegselt ilmaruumi ja koduse maa häving, mis on paratamatus ainuüksi välistel põhjustel  lisaks hävinguvõimalusele täna rumalusest ei tule see hetk inimkonnale  lootusetus olukorras.

Rahalises mõttes aga olete ettearvatavalt nii edukad, et tüüpiliselt unustate isegi selle, miks ja kuidas kõik alguse sai ja viskute keskmise  inimese kombel  materiaalse rikkuse järele. Viimane aga hävib koos  häviva maaga ja seda  lahkumisel kaasa võtta ei saa. Ainus püsiväärtus on areng ja vaimne rikkus.

 

- Jüri Malsub   Tallinnas 5.detsember 2017

 

 

Lisa kommentaar

Lapik maakera

22 sajand ehk jupp on vahelt puudu.

3m kõrgust pole veel ametlikult hüpatud. Põhjused oleks:

1.      Pole piisavlt trenni tehtud.

2.      Pole piisavalt vara trenniga alustatud

3.      Vale metoodika ja toitumine

4.      Baas on kitsas ehk liiga vähesed soovivad sellega hakkama saada.

5.      Jne.

Sarnane seis on tarkvara kirjutajate ehk progejate keskel.

Miks Jaani, Priidu ja Ahti puhul ettevõtmine läks õnneks?

Sihipärane tegevus. 7 klassi poistele  teadlikult ei öelnud, et 3m kõrgust hüpata pole võimalik. Kui seda öelda, ei hüpata kunagi 3m kõrgust.  Mäletan, kuidas enne venelast Juri Vlassovit selgitati, et põhimõtteliselt ei saa nii palju tõsta.

Samuti oleks iga pedagoogi haridusega  inimene mulle selgitanud, et põhimõtteliselt ei saa kõrgkooli õpiku abil 7 klassi poisse õpetada. Nii lihtsalt ei ole loogiline ja nii ei tehta. Sellest aga, kuidas õigesti toimida, on kirjutatud virnade viisi doktoritöid.

Maa on lapik ja  teisitimõtlejad tuleb saata tuleriidale.

Jälgin huviga Jaani toimetamisi  tarkade masinate poolt ülevõetava maailma vallas. Täna on veel inimene nr.1.

Täna aga inimene on targa masinata keskaeg.

Haridus ongi meil seetõttu keskaeg, et põhikooli lõpetaja ei oska progeda ja ei oska isegi  masinat  tööle rakendada. Seda ei oska valdav osa inimestest.  Masinate kasutamine pole nende arendamine. Areng ka väga laias plaanis on aga kinni just oskuses  tarka masinat arendada.

Väike osa inimkonnast tegeleb raua poole arendamisega. Siin on vaja spetsiifilist ja väga kallist keskkonda. Tarkvara poolel on aga vaja  pelgalt tahtmist ja ideid.

Skype sünni järgne aeg peale 2002 kuni tänaseni aga näitab, et enne 22 sajandit suuri muudatusi ei tule, sest maakera on lapik.

Pikk jupp aega kulub veel, enne kui enamus aru saab, et maa on ikka kera  ning vastavalt oma tegevuse korraldab.

Tarkadel masinatel läheb juhtrolli ülevõtmine lihtsamalt, kui on palju lolle inimesi. Esialgu muutume huvitavateks koduloomadeks, aga lõpuks tüütuteks kärbesteks.

 

 

Lisa kommentaar

Skypemuseum.com 3 aasta tegevuse kokkuvõte

Eesmärgiks oli koguda ja levitada seda kogemust, millel baseerub meie Eesti Skype loojate areng.
Möödunu kogumise poolel on piisavalt infot, milleni pole veel jõudnud.

Levitamise poolel
on aga suuresti tegemata töö, ise ei taha see info hästi levida. Teiselt poolt tuleb tõele silma vaadata: inimeste arengutase on jäänud oluliselt alla küberneetiliste vidinate arengule, vidinad on vaba aja tekitamise asemel hoopis hävitamas vaba aega.
Aeg on aga see, milles elame ja mida keegi meist juurde siin ilmas viibimisel ei saa.
Seis on selline, et targad masinad tekitavad vaba aega ja lollid inimesed ei oska vaba ajaga midagi mõistlikku teha.
Mis aga on mõistlik?

Kui oled sattunud uppumisohtu ja kallas kaugel, on mõistlik üritada kaldale ujuda. Kui ei üritagi, on uppumine kindel. Inimkond maakeraga on just sellises seisus.
Maakera kui sellise aeg saab otsa. Me ei tea, millal täpselt see juhtub. Mõistlik on siit lahkuda kuskile elamisväärsesse keskkonda. Selleks, et areneda sellise tasemeni,, mis seda võimaldab, on vaja aega ja aja väga sisukat täitmist. Siin on abimees tark masin hädavajalik. Kui aga me kogusummas üle inimkonna ei oska tarka masinat kasutada, on meie võimalused kehvakesed. Seetõttu on targa masina kasutusoskus ehk kitsamalt ka progemisoskus tänases päevas ja tulevikus ülioluline.

Skype juurte ajalugu näitab meile, et tahtmise puhul areneda ja teha on tarka masinat võimalik väga edukalt rakendada.
Terve mõistus ja tehatahtmine andis välja Skype tulemuse. Kuidas see täpselt ajas tagasi juhtus, on lehel kirjas. See pole valmisretsept arenguks, kuid siit on õppida. Ikka selleks, et edasi liikuda aja kasutamise võime poolel targa masina abiga..


Raha
Raha on vahend. Paljudele aga kahjuks eesmärk. Seda näitab raha sihitu kasutamine. Sa ei paiguta raha noorte arengusse, vaid mingisse seisakusse. .Kogutut teise ilma kaasa võtta ei saa. Ehitad püramiidi ja edasi? Mida see annab inimkonna arengule peale vaatamisväärsuse? Raha on. Aga mõistust napib.
Sõjad. Paleed, uhkeldamine jne. Maine vara ja vaimne vara pole tasakaalus.
Kannatab haridus, haritus ja areng.
Pole paremat raha paigutamise kohta kui paigutamine arengusse. Kui raha toodab vaba aega ja viimane omakorda on arengu teenistuses, siis on meil lootus pääsemiseks. Vastasel juhul lootust pole. Tänane maailm on suht lootusetus seisus, sest kõrvade vahel on palju lollust, rumalist jne.. Kaost ehk entroopiat. Müriseb, nagu kord kaasvõitleja Avo Ots ütles.


Muuseumi lehelt leiate teejuhise, mida teha. Võite toetada otse noortemeeskondi oma tutvusringkonnas, kes on valinud JPA sarnase arengutee või toetate Muuseumi . Mõlemil juhul toetate arengut. Kokkuvõttes iseennast ja meie ühist tulevikku.
Tänane seis ei erine palju seisust 3 a tagasi. See näitab arusaamise väga visa sündi. Ilma targa masina abita aga tulevikku lihtsalt pole. Maha magatud nooruse arenguaastaid aga tagasi ei saa.
Oled noor, õpi arvutama, lugema ja progema. Põhikooli lõpuks! See on Skypemuseum.com sõnum kõigile.


Tegutse lokaalselt, aga mõtle suurelt, sest Sa oled INIMENE.

 

Lisa kommentaar

Skype muuseumi avamine!

Lisa kommentaar