[EST] Valimised 2019

Saadikukandidaadi JÜRI MALSUB sihid valimistel.

 

EESMÄRK juhtida tähelepanu olulisele, sest kambakraatia (esindusdemokraatia) ei võimalda üksikkandidaadil  kraaviminekut peatada.

Demokraatia väikses riigis saab olla ainult  OTSEDEMOKRAATIA ehk otsene side valitu ja valija vahel. 10000 häält  - nõue üksikkandidaadile teeb osaluse mõttetuks.

 • Rahvaesindajad peavad lähtuma kehtivast Põhiseadusest.
 • Rahvaesindajad peavad lähtuma kehtivatest rahvusvahelistest lepetest ja  konventsioonidest.
 • Kodaniku Ülim kohus on olla ustav riigile ja kehtivale Põhiseadusele.
 • Kehtiva Põhiseadusega vastuolus olevad seadused tuleb kohandada või tühistada.
 • Põhiseaduse Preambula: Eesti riik on loodud EESTLASTE kestmiseks ja arenguks.
  - Kestmine tähendab perepoliitikat keskmiselt 3 ja 3+ last perekonnas.
  - Areng tähendab noortele hariduse andmist, mis võimaldab 21.sajandis areneda koos targa masinaga.
 • RIIK tuleb teha inimeste keskseks. RIIK on inimeste jaoks, mitte vastupidi.
 • EESTI RIIGI ja EESTLASTE kestmine sõltub tahtmisest ja julgusest tahta. See eeldab 21. sajandile vastavat lugemis- ja kirjutamisoskust ehk suhtlust targa masinaga.
 • 20 aasta pärast  on meie tase parim, kui kasutame juba Eestis olevat kogemust, mille  üks näidis on Skype ja Skype sünnilugu. Selle kogemuse kasutamine on täna söötis maa. Eesti peamine vara pole mitte mets, puhas loodus või põlevkivi. Eesti peamine vara on kõrvade vahel.

 

Edulugu: Eksperimendi ilu  - siit leiad minu tegemistest piisavalt teavet.

Vaata minu sihid 24.veebruar 1990:

Jüri 1987. aastal Jaapanis sinimustvalge lipsuga. Nõukogude (NL) turistina.
Jüri 1987. aastal Jaapanis sinimustvalge lipsuga. Nõukogude (NL) turistina.

Minu sihid 24. veebruar 1990. aastal

Miks kandideerin 2019?

Kandideerin seepärast, et lapsed ja lapselapsed ning nii edasi ei saaks öelda: MIKS SA MIDAGI EI TEINUD?

Meie peres, kus nii isa kui ema poolt ulatuvad uuritud juured väga kaugele (enne MALSUB nime, mida pole muudetud, oli 17. sajandil Võrumaal MUSTAHAMBA Jaan, seal kus looduskaitse all olev Mustahamba tamm asub).

Ausust on peetud minu lapsepõlves ja peres ikka oluliseks. Seetõttu ei olnud ei isa ega mina NLKP liikmed, kuigi surve oli tugev. Komsomolist ei pääsenud ja sinna mindi Tallinna Polütehnikumis terve grupiga. Kommunistlik tegevus oli paberi peal  kõrgel tasemel. Paraku oli minu nooruses palju EW aegseid inimesi ja õpetajaid, meil kodus ka palju EW aegset kirjandust, aga vanemad olid targad inimesed ja õpetasid ka suhtlust NL tingimustes.

Mul on mitmeid häid tuttavaid kommunistide hulgas, kes olid valdavalt parteilased ja tunnen ka mittekommuniste, kes on arusaamadelt  kommunistid. Minu üks hea kaasvõitleja tehnikadoktor Rein Luik(ka Mulgi juurtega, Tuhalaanest) oli tubli vabariiklane USAs, vaata muuseumi kodulehte. Maailma väga mitmest otsast näinud mehena  aitas ka minul õigete järeldusteni tulla.

Milles siis iva?

Selle iva seletas lahti üks vana Tartu Ülikooli professor.

 Marxi väärõpetuse olemus.

 Lisaväärtusteooria kehtib paberil ja elus ainult teatud tingimustel. Konkurentsi olukorras, mis on kapitalismi edasiviiv sisu, puudub kapitalistil võimalus lisaväärtuse arvel rikastuda ja ta on sunnitud  selle paigutama arengusse. Kui ta seda ei tee, läheb ta pankrotti.

Enamus inimestest seda iva pole katki hammustanud, siit Marxi õpetuse kummardajad.

 

Kui pole konkurentsi, pole ka arengut. Konkurentsis olek aga olgu nagu sport.  Peale võistlust on  vaba aeg ja normaalne elu. Mitte 24h/365 päeva ning konkurendile nuga selga. Lähete stressist enneaegselt hauda ja  vara sinna kaasa ei saa.

Millised kommunistid ja marxiusulised siis meie arengut ohustavad? Ikka need, kes sättisid ennast võimu juurde ja sätivad ka täna. Nende erialane tase on nõrk, aga kambakraatia vaim tugev. Siit riigi arengupeetuse üks komponent, tegijatelt võtta ja mittetegijatele jagada, korruptsiooni alge.

Kehtiv Põhiseadus Eestis ei anna kommunistidele hääleõigust. NLKP-st lahkumist Põhikiri ette ei näe ja  kuidas sealt lahkuda on kommunistide endi  mure. EV erakonnaseadus kahes erakonnas olekut ei luba. Seega täna on võrdsed ja kõige võrdsemad, nagu Orwelli „Loomade farmis“ olid sead. Oli loosung: Kõik loomad on võrdsed, aga sead on kõige võrdsemad!

Kehtiv Põhiseadus ei anna ka sisserännanutele kodakondsust ning vastavalt hääleõigust. See, milline PS on kehtiv ja milline mitte, on kirjas PS1992 Preambulas ja määratud Eesti rahva mõistega, mis kirjas PS1938-s.. Selline iseendale valetamine, nagu PS1992 Preambulas  Eesti rahva mõistega manipuleerimine saab siis lõppeda, kui julged peeglisse vaadata. Mina seda Teie eest teha ei saa, ma lihtsalt soovitan. Seda sama asja soovitas ka Endel Lippmaa, kui ütles, et ilma õigusliku järjepidevuseta pole EW võimalik või on see üks teine riik..

Eesti Kongressile kandideerides olin 42 ja nüüd 71 aastat vana. Vahepeal on tehnika areng olnud kiire, kuid  arvutitega seotu olemus  ja haridusteema on vähe 21 sajandi suunas muutunud. Minu ja minu kaastöötajate/kaasvõitlejate õpilased on teinud Eesti maailmakuulsaks Skype tarkvara abil, seda teab igaüks ja isegi USA President pidas oluliseks (vaata kõne link muuseumi lehel) just seda seoses Eestiga rõhutada, millise arenguimpulsi  see inimkonnale annab. Samas pole me  seda kogemust Eestis oskuslikult rakendanud ning üks peamine põhjus, miks kandideerin, ongi  targa masina abil arenguvõimaluse rakenduslik pool. noorte koolitamine õiges vanuses Jutumehi meil jagub ning ka seda tootvat haridust jagub.

3  - 14 aastast poissi tegid 16 aastat iseseisvat tööd ja said valmis programmi, mille eest Microsoft maksis 8,5 miljardit USA dollarit. Alustasid õiges vanuses.

1988 oma palvekirjas (3 meest vaata muuseumi koduleht kirja koopia) ENSV haridusvõimule pakkusime välja , et 20 000 noort võiks sellise ettevalmistuse saada.

Isegi kui see arv on 10 korda väiksem, oleks meie  tänane potentsiaal  maailmas võimas. Siit võite edasi ise mõelda, mis juhtus Kalevipojaga, kui ta siili õpetust ei kuulanud. Lauad läksid katki! Siil aga ei väsi kordamast: Serviti!

Mulgimaa inimesed ja mõni isegi kaugemalt on kuulnud kirjanikust nimega August Kitzberg.

Jutustuses Maimu sünnitas Maimu ema sissemüürituna lapse Katariina tulbas(Karksi lossimägedes ) ja ulatas Maimukese  välja ja Maimu kasvas Maimu koopas, mis Polli-Halliste tee ääres.

Sarnane lugu oli meil Kaera22 meeskonnaga, mis uue EV ajal sai kaela hävingujõud aga lapsuke Skype lendas maailma.

Meie Kaera22 tee oli võitlus. Kui võitled, on võimalus ka võita. Kui ei, siis võiduvõimalus puudub.

Tänane olukord on VILETS.  Eesti tuleb tagasi, kui TAHAME. Tuleb tagasi kui TEEME.

Järvamaa ja Mulgimaa on Eesti kants. Haakige ennast lahti rahahullusest ja hakake mõtlema ja tööle nii, nagu 21 sajand nõuab: koos targa masinaga ning panustame järelpõlve 21 sajandi nõuetele  vastavasse noorte haridusse, et uued Skype lood saaks sündida.

 

Ma pole pea kunagi EV-s maksumaksja palga peal olnud, kord tegin ühekordse  konsultatsioonitöö Kaitseministeeriumile. Samas tänaseni maksan ettevõtjana (pensionärina) makse Eesti riigile. Vastu aga saan kasvavat bürokraatiat ja sotsialismi. Noortele tundub see normaalne, kahjuks pole nad NL-s elanud.

 

Rahvaesindajaks olemine ei tohi anda erisusi, erilist sissetulekut ja kindlustust surmani.. Nii kaob side reaalse elu ja rahvaga. Seni saavutatu kiduv riik ei anna selleks ka põhjust ning võimalusi. Kambakraatiat reklaamiv valimispropaganda on aga puhas raha tuulde loopimine. Otsedemokraatia korral tuleb teha  üks tabel, mille  kandidaadid täidavad ja sellest piisab, et näha, mida keegi väärt.

Meil on vaja tegusat riiki, mitte tsirkust.

 

Leian, et rahvaesindajaks olemine alla 50 aastastele, erandid välja arvatud,  pole jõukohane. Tänane on täielik lasteaed. Riik on aga tõsine asi ja mitte liivakast. Meie riik on paika pandud 1918 ja nende tõsiste meeste kallal haukumine on väga inetu, kaasaegsetel pildil olijatel tõsisemad teod puuduvad,

 

Armastame Eestit, teist ei ole!

 

Kui leiad minus mõttekaaslase , siis  soovita ka teistele, järsku juhtub IME, saan 10 000 häält ning saame uppuva laeva Eestlaste riigi veel päästa.

 

Uppuja päästmine on uppuja asi.

 

Lisaks veel minu sihid 24. veebruaril 1990. aastal:

Minu sihid 24. veebruar 1990. aastal

 

Welcome to Skype Museum 2019!

Are you interested to know how Skype was created? Who are the important people in progress and in what conditions had to be met in order to create it?

We are the people who know the backstory.

 Sometimes things go successfully.  The story of Skype is also like that - there is no need to make anything up.

It’s a pity when the experience goes unnoticed and vanishes.  That is why we need to start with the preservation of the happenings or it will be too late.  We need to start right now.  To start off with, there will be some picture and video materials. We will continue to collect and share them with everyone.

Everyone who has assisted with the creation of Skype or anyone who is a user of Skype is welcomed to lend us a helping hand.  We need you.

As the page is still in making, we will update www.SkypeMuseum.com in order to let you know how the creation of the museum is going and what have we done thanks to your donations.